بررسی دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.


قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.asia 1 850,000ریال 850,000ریال 850,000ریال
.com 1 340,000ریال 365,000ریال 365,000ریال
.net 1 430,000ریال 430,000ریال 430,000ریال
.org 1 440,000ریال 440,000ریال 440,000ریال
.biz 1 340,000ریال 340,000ریال 340,000ریال
.mobi 1 320,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.info 1 420,000ریال 420,000ریال 420,000ریال
.pro 1 450,000ریال 470,000ریال 4,670,000ریال
.space 1 130,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
.us 1 250,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
.co 1 770,000ریال 770,000ریال 770,000ریال
.ca 1 910,000ریال 910,000ریال 910,000ریال
.city 1 550,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
.me 1 350,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
.pw 1 230,000ریال 250,000ریال 250,000ریال
.in 1 250,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
.xyz 1 160,000ریال 350,000ریال 350,000ریال
.lease 1 1,270,000ریال 1,270,000ریال 1,270,000ریال
.life 1 820,000ریال 820,000ریال 820,000ریال