بررسی دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.


قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.asia 1 490,000ریال 490,000ریال 490,000ریال
.biz 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
.ca 1 1,240,000ریال 1,240,000ریال 1,240,000ریال
.center 1 850,000ریال 850,000ریال 850,000ریال
.com 1 360,000ریال 360,000ریال 360,000ریال
.co 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.click 1 300,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
.club 1 670,000ریال 670,000ریال 670,000ریال
.de 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.eu 1 120,000ریال 300,000ریال 300,000ریال
.fr 1 270,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.in 1 320,000ریال 320,000ریال 320,000ریال
.info 1 490,000ریال 490,000ریال 490,000ریال
.me 1 285,000ریال 570,000ریال 570,000ریال
.mobi 1 840,000ریال 840,000ریال 840,000ریال
.net 1 435,000ریال 435,000ریال 435,000ریال
.org 1 480,000ریال 480,000ریال 480,000ریال
.pro 1 490,000ریال 490,000ریال 490,000ریال
.pw 1 390,000ریال 390,000ریال 390,000ریال
.us 1 380,000ریال 380,000ریال 380,000ریال
.ws 1 1,050,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
.xyz 1 65,000ریال 370,000ریال 370,000ریال