مرور محصولات و خدمات
Back Up 01 (0 موجود است)

مقدار فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 200GB
تحویل فوری و آنلاین : بله
امکان پارک دامین : ندارد
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تعداد اکانت FTP مجاز : 1 عدد
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل

» تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
» استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی

* در این سرویس تنها به شما فضا ارائه داده میشود و بک اپ گیری به عهده خودتان است

* در صورت تمایل از سرویس شما بک آپ گرفته و در هاست بک آپ شما قرار داده میشود . ( با پشتیبانی تماس بگیرید )
30,000ریال ماهانه
180,000ریال شش ماهه
300,000ریال سالانه
Back Up 02 (0 موجود است)

مقدار فضا: 7 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 200GB
تحویل فوری و آنلاین : بله
امکان پارک دامین : ندارد
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تعداد اکانت FTP مجاز : 3 عدد
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل

» تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
» استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی

* در این سرویس تنها به شما فضا ارائه داده میشود و بک اپ گیری به عهده خودتان است

* در صورت تمایل از سرویس شما بک آپ گرفته و در هاست بک آپ شما قرار داده میشود . ( با پشتیبانی تماس بگیرید )
45,000ریال ماهانه
240,000ریال شش ماهه
400,000ریال سالانه
Back Up 03 (0 موجود است)

مقدار فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 200GB
تحویل فوری و آنلاین : بله
امکان پارک دامین : ندارد
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تعداد اکانت FTP مجاز : 5 عدد
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل

» تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
» استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی

* در این سرویس تنها به شما فضا ارائه داده میشود و بک اپ گیری به عهده خودتان است

* در صورت تمایل از سرویس شما بک آپ گرفته و در هاست بک آپ شما قرار داده میشود . ( با پشتیبانی تماس بگیرید )
80,000ریال ماهانه
400,000ریال شش ماهه
600,000ریال سالانه
Back Up 04 (0 موجود است)

مقدار فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 200GB
تحویل فوری و آنلاین : بله
امکان پارک دامین : ندارد
امکان ایجاد دیتابیس : ندارد
بک آپ هفتگی / ماهانه : بله
تعداد اکانت FTP مجاز : 5 عدد
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل

» تضمین عدم قطعی سرور و آپ تایم 24 ساعته در کل ساعات شبانه روز
» استفاده سرور از منابع قدرتمند جهت کیفیت سرویس دهی

* در این سرویس تنها به شما فضا ارائه داده میشود و بک اپ گیری به عهده خودتان است

* در صورت تمایل از سرویس شما بک آپ گرفته و در هاست بک آپ شما قرار داده میشود . ( با پشتیبانی تماس بگیرید )
100,000ریال ماهانه
500,000ریال شش ماهه
700,000ریال سالانه