مرور محصولات و خدمات
RHD-10G (0 موجود است)

مقدار فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
اکانت مجاز : نامحدود
کنترل پنل مدیریت هاست: سی پنل
قابلیت اتصال به ساب دامنه
تعداد زیر دامنه : نامحدود
تعداد پارک دامنه : نامحدود
تعداد اکانت ftp : نامحدود
تحويل : پس از اولین پرداخت
ديتابيس : در صورت درخواست
80,000ریال ماهانه